Właściwie można by mówić a także uznać, że przewóz transgraniczny rozpoczyna się już w momencie kiedy dowodzi się każdorazowymi uprzejmościami dowozu materiału lub osób poza granice państwa. Lecz w momencie gdy RP pozostała krajem członkowskim Unii Europejskiej, sprawa się trochę mota, albowiem każdorazowe serwisy tranzytowe bywają wtenczas uznawane za świadczone w środku wspólności, a my tymczasem pragnęlibyśmy przeanalizować więcej informacji dotyczących tego jak prezentuje się przewóz internacjonalny. Jeżeli mamy taki zamiar, wtedy najdogodniej wzmocnić się ustawą, jaka dokładnie ujawnia dyrektywy tyczące się transportu internacjonalnego. Wobec tego w myśl dyrektywy, przewóz internacjonalny uznawany jest w sytuacji gdy usługi są nadawane bądź wysyłane poza granice Unii Europejskiej.

Naturalnie poza wyznaczeniem dokładnych właściwości tyczących się transportu międzynarodowego dołączają do tego porady, jakie przedstawiają jak można wobec tego bywają doliczane sumy należności. Wobec powyższego jeżeli byśmy zadecydowali powziąć serwisy powiązane z przewozem międzynarodowym, wtenczas trzeba precyzyjnie określić formę przysługi przewozowej.